Bé Làm Chú Bộ Đội - Mầm Non Ngôi Sao

Bé Làm Chú Bộ ĐộiBé Làm Chú Bộ Đội

em thích làm chú bộ đội.
Bước một hai chân bước một hai.
Em thích làm chú bộ đội,
bước một hai vác súng trên vai.
Một hai! Một hai! Một hai! Một hai!
em thích làm chú bộ đội.
Bước một hai chân bước một hai.
Em thích làm chú bộ đội,
bước một hai vác súng trên vai.
Một hai! Một hai! Một hai! Một hai!

 

Bình luận facebook