Các bé của Trường MN Ngôi Sao (CS1) tham quan Lăng Cụ Phó Bảng “Nguyễn Sinh Sắc”Các bé của Trường MN Ngôi Sao (CS1) tham quan Lăng Cụ Phó Bảng “Nguyễn Sinh Sắc”

Giúp bé có nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Giúp bé rèn luyện thể lực, thu thập kiến thức mới, nâng cao kha năng tư duy và sáng tạo nhất là phát triển kỹ năng xã hội.
Bé tham quan toàn cảnh khu di tích “Nguyễn Sinh Sắc” và viếng “Lăng Cụ Phó Bảng”; khu vực nhà trưng bày; Mô hình nhà sàn và Ao Sen.
Tổ chức cho các bé tham gia các hoạt động vui chơi, nghe kể chuyện lịch sử, trò chơi nhân gian,…

Bình luận facebook