Các Bé Tham Quan Lăng Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh SắcCác Bé Tham Quan Lăng Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

 Trường Mầm Non Ngôi Sao CS2 tổ chức cho các bé tham quan Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc 
Qua buổi tham quan các bé biết được:
 Về di tích lịch sử tại quê nhà và nét văn hóa truyền thống của dân tộc.
 Cuộc đời và sự nghiệp cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Bình luận facebook