Hướng Dẫn Cài Đặt Camera PM XMEye Pro Cơ Sở 2 - Mầm Non Ngôi Sao

Hướng Dẫn Cài Đặt Camera PM XMEye Pro Cơ Sở 2Hướng Dẫn Cài Đặt Camera PM XMEye Pro Cơ Sở 2

Đầu tiên vào CH Play đối với thiết bị Android hoặc AppStore đối với Apple

Tìm kiếm phầm mềm XMEye Pro và Cài đặt

Mở ứng dụng XMEye Pro  —> Vào biểu tượng màu cam

Nhấn dấu +   –>  Chọn vào ô Cao và DDNS –> Thiết lập thông tin (mỗi bé có 1 tài khoản riêng)

Tên thiết bị:  (nhập tên lớp)
IP/Tên miền:  mamnonngoisao.dyndns.info
Cổng thiết bị:  345….
Tên đăng nhập:  (liên hệ văn phòng trường)
Mật khẩu:  (liên hệ văn phòng trường)

Bấm OK –> Bấm vào biểu tượng camera –> Bấm vào tên lớp –> Hoàn tất cài đặt

 

 

Bình luận facebook