Cơ sở bình thạnh Archives - Mầm Non Ngôi Sao

Cơ sở bình thạnh Archives - Mầm Non Ngôi Sao


  • Ngày đăng
  • 19-01-2018

Lớp chồi

Lớp chồi là lớp phù hợp cho bé trong độ tuổi phát triển và cần mở mang kiến thức trí tuệ, rèn luyện nhân cách. Trường có kế hoạch giảng dạy sau:


  • Ngày đăng
  • 19-01-2018

Lớp lá

Sau khi kết thúc Lớp Lá bé sẽ chuẩn bị để bước vào lớp 1. Do để trang bị hành trang tốt nhất trước khi vào môi trường mới, Trường có kế hoạch giảng dạy


  • Ngày đăng
  • 19-01-2018

Lớp mầm

Đối với Lớp mầm là độ tuổi trẻ đang dần hoàn thiện ngôn ngữ cũng như sự nhận thức. Do đó Trường mầm non Ngôi sao có kế hoạch giảng dạy như sau:


  • Ngày đăng
  • 19-01-2018

Nhà trẻ

Nhằm mang đến chất lượng phục vụ cũng như chăm sóc trẻ tốt nhất. Trường mầm non Ngôi sao có kế hoạch để Quý Phụ huynh tham khảo như sau: