Ảnh Archives - Trang 2 trên 6 - Mầm Non Ngôi Sao

Ảnh Archives - Trang 2 trên 6 - Mầm Non Ngôi Sao


 • Ngày đăng
 • 27-06-2019

Tìm hiểu về KHTN – Sự phát triển của cây đậu.

??? Tìm hiểu về Khoa Học Tự Nhiên ??? ❤️❤️❤️ Lớp Hành Trang Cho Trẻ Vào Lớp 1 ❤️❤️❤️ ??? Bài: Sự phát triển của cây đậu ??? ? Bố mẹ ơi hãy nhanh tay đăng ký cho bé nhé. ? Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trường Mầm Non Ngôi Sao. ☎️ ĐT: 0277 3883 089  


 • Ngày đăng
 • 27-06-2019

Giáo dục thể chất – Bé học Eropic.

?? Giáo Dục Thể Chất ☺️? ❤️❤️❤️ Lớp Hành Trang Cho Trẻ Vào Lớp 1 ❤️❤️❤️ ?‍♂️?‍♂️ Môn: Học Erobic nâng cao ?‍♀️?‍♀️ ? Bố mẹ ơi hãy nhanh tay đăng ký cho bé nhé. ? Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trường Mầm Non Ngôi Sao. ☎️ ĐT: 0277 3883 089  


 • Ngày đăng
 • 21-06-2019

Giáo Dục Thể Chất – Môn Bơi Lội

?? Giáo Dục Thể Chất ☺️? ❤️❤️❤️ Lớp Hành Trang Cho Trẻ Vào Lớp 1 ❤️❤️❤️ ?‍♀️?‍♂️ Môn: Học Bơi ?‍♀️?‍♂️ ? Bố mẹ ơi hãy nhanh tay đăng ký cho bé nhé. ? Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trường Mầm Non Ngôi Sao. ☎️ ĐT: 0277 3883 089  


 • Ngày đăng
 • 21-06-2019

Trò chơi trí tuệ – Môn Cờ Vua

???Trò chơi trí tuệ ??? ❤️❤️❤️ Lớp Hành Trang Cho Trẻ Vào Lớp 1 ❤️❤️❤️ ♟?♟ Môn: Cờ Vua ♟?♟ ? Bố mẹ ơi hãy nhanh tay đăng ký cho bé nhé. ? Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trường Mầm Non Ngôi Sao. ☎️ ĐT: 0277 3883 089  


 • Ngày đăng
 • 21-06-2019

Đầu bếp tí hon – Bé học cách luộc rau.

??? Đầu Bếp Tí Hon ??? ❤️❤️❤️ Lớp Hành Trang Cho Trẻ Vào Lớp 1 ❤️❤️❤️ ??? Bài: Bé học cách luộc rau ??? ? Bố mẹ ơi hãy nhanh tay đăng ký cho bé nhé. ? Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trường Mầm Non Ngôi Sao. ☎️ ĐT: 0277 3883 089  


 • Ngày đăng
 • 20-06-2019

Đầu bếp tí hon – Bé tập làm món Sương sâm.

??? Đầu Bếp Tí Hon ??? ❤️❤️❤️ Lớp Hành Trang Cho Trẻ Vào Lớp 1 ❤️❤️❤️ ??? Bài: Bé học làm món Sương sâm ??? ? Bố mẹ ơi hãy nhanh tay đăng ký cho bé nhé. ? Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trường Mầm Non Ngôi Sao. ☎️ ĐT: 0277 3883 089  


 • Ngày đăng
 • 20-06-2019

Đầu Bếp Tí Hon – Bé Tập làm món Xà lách trộn.

??? Đầu Bếp Tí Hon ??? ❤️❤️❤️ Lớp Hành Trang Cho Trẻ Vào Lớp 1 ❤️❤️❤️ ??? Bài: Bé học làm món Xà lách trộn ??? ? Bố mẹ ơi hãy nhanh tay đăng ký cho bé nhé. ? Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trường Mầm Non Ngôi Sao. ☎️ ĐT: 0277 3883 089  


 • Ngày đăng
 • 20-06-2019

Tìm hiểu KHTN – Bé làm Bong bóng xà phòng

 ? Bé Khám Phá Khoa Học ?  ❤️❤️❤️ Lớp Hành Trang Cho Trẻ Vào Lớp 1 ❤️❤️❤️ ? ? ? Bài: Sự kì diệu của lá ? ? ? ? Bố mẹ ơi hãy nhanh tay đăng ký cho bé nhé. ? Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trường Mầm Non Ngôi Sao. ☎️ ĐT: 0277 3883 089