Ảnh Archives - Trang 4 trên 5 - Mầm Non Ngôi Sao

Ảnh Archives - Trang 4 trên 5 - Mầm Non Ngôi Sao


  • Ngày đăng
  • 18-07-2018

Các Bé Tham Quan Lăng Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Trường Mầm Non Ngôi Sao CS2 tổ chức cho các bé tham quan Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc  Qua buổi tham quan các bé biết được: Về di tích lịch sử tại quê nhà và nét văn hóa...


  • Ngày đăng
  • 17-05-2018

Các Bé Lớp Lá Tham Quan Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

Trường Mầm Non Ngôi Sao Cơ Sở 2 phối hợp với Ban Đại diện CMHS tổ chức cho các bé khối Lá tham quan Trường Tiểu Học Lê Văn Tám nhằm tạo cơ hội cho các bé làm quen các hoạt động của trường tiểu học


  • Ngày đăng
  • 14-05-2018

100 NGÀY THAY ĐỔI CÙNG CON

Bên cạnh việc giáo dục và nuôi dạy trẻ trường Mầm Non Ngôi Sao còn tổ chức các hội thảo giúp phụ huynh và giáo viên trao dồi kiến thức nuôi dạy trẻ.