Ảnh Archives - Trang 6 trên 6 - Mầm Non Ngôi Sao

Ảnh Archives - Trang 6 trên 6 - Mầm Non Ngôi Sao


  • Ngày đăng
  • 22-11-2017

NOEL 2017

Tổ chức sinh nhật cho các bé sinh vào tháng 12 Tổ chức trò chơi cho các bé. Các bé nhận quà Giáng sinh của trường.