Nhạc Archives - Trang 2 trên 2 - Mầm Non Ngôi Sao


  • Ngày đăng
  • 12-09-2018

Em búp bê

Em búp bê rất đáng yêu Bé tí teo, không khóc nhè Em búp bê rất đáng yêu Bé tí teo, không khóc nhè Em búp bê rất đáng yêu Bé tí teo, không khóc nhè


  • Ngày đăng
  • 12-09-2018

Cô và Mẹ

Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền Cô Và mẹ là 2 cô giáo Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền


  • Ngày đăng
  • 12-09-2018

Cháu Đi Mẫu Giáo

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày Là là lá la là là lá la la Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo Cô thương cháu vì cháu không khóc […]


  • Ngày đăng
  • 12-09-2018

Trường Chúng Cháu Là Trường Mầm Non

Ai hỏi cháu học trường nào đấy Bé mà ngoan lại múa hát thật hay. Cô là mẹ và các cháu là con, Trường của cháu đây là trường mầm non.