Video Archives - Mầm Non Ngôi Sao


  • Ngày đăng
  • 21-07-2018

Sinh Nhật Tháng 7 năm 2018 – Chơi trò ai nhanh hơn

Chơi trò ai nhanh hơn. Các bé nghe nhạc và đi theo vòng tròn (10 bé, 9 cái ghế) khi nhạc ngưng thì các bé ngồi xuống; bé nào không có ghế ngồi là bị loại. Đây là chuổi sự kiện được tổ chức hằng tháng cho các bé.