CHÁU YÊU CÔ CHÚ CÔNG NHÂN - Mầm Non Ngôi Sao

CHÁU YÊU CÔ CHÚ CÔNG NHÂNCHÁU YÊU CÔ CHÚ CÔNG NHÂN

Chú công nhân xây nhà cao tầng.
Cô công nhân dệt may áo mới.
Cháu vui múa hát yêu cô công nhân.
Cháu luôn nhớ ơn cô chú công nhân.

Bình luận facebook