Chơi ngón tayChơi ngón tay

Nào lại đây chơi, cùng nhau ta chơi tay ngoắc tay

Ngón tay xinh, ngón tay cao, tay ta ngoắc nào

Bình luận facebook