Chuyền bóng bằng hai chân - Mầm Non Ngôi Sao

Chuyền bóng bằng hai chânChuyền bóng bằng hai chân

Mục đích
Phát triển cơ bắp, rèn luyện sự khéo léo.

Luật chơi
Dùng 2 bàn chân lấy bóng.

Cách chơi
Chia trẻ làm 2 đội xếp thành 2 hàng dọc, trẻ nọ cách trẻ kia 0,5-0,6m. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu”, tất cả trẻ cùng nằm xuống. Trẻ đầu tiên dùng 2 bàn chân cắp lấy quả bóng rồi chuyển bóng qua đầu cho bạn nằm sau. Những trẻ nằm sau dùng bàn chân giữ bóng và chuyển tiếp cho đến hết.

Trẻ cuối cùng lấy bóng dùng 2 tay cầm bóng và chạy đứng lên phía đầu hàng. Đội nào xong trước là thắng cuộc.

Bình luận facebook