Chuyên đề giao tiếp sư phạm và giải quyết các trình huống trong trường MN

Chuyên đề giao tiếp sư phạm và giải quyết các trình huống trong trường MN

  • 28/11/2018

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán bộ giáo viên;
Trường MN TH – TT – BT Ngôi Sao tổ chức sinh hoạt chuyên đề giao tiếp sư phạm và giải quyết các trình huống trong trường MN do GV – Thạc Sĩ Phạm Thị Nguyệt Nga phụ trách.

[envira-gallery id=”3948″]

Bình luận facebook