Chuyên đề giao tiếp sư phạm và giải quyết các trình huống trong trường MN - Mầm Non Ngôi Sao

Chuyên đề giao tiếp sư phạm và giải quyết các trình huống trong trường MNChuyên đề giao tiếp sư phạm và giải quyết các trình huống trong trường MN

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán bộ giáo viên;
Trường MN TH – TT – BT Ngôi Sao tổ chức sinh hoạt chuyên đề giao tiếp sư phạm và giải quyết các trình huống trong trường MN do GV – Thạc Sĩ Phạm Thị Nguyệt Nga phụ trách.

Bình luận facebook