Cô dạyCô dạy

Mẹ, mẹ ơi ! Cô dạy :
Phải giữ gìn đôi tay,
Bàn tay mà dây bẩn,
Sách, áo cũng bẩn ngay.
Mẹ, mẹ ơi ! Cô dạy :
Cãi nhau là không vui,
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi.
Phạm Hổ

Bình luận facebook