Cô giáo và bé Trường MN Ngôi Sao múa bài "Vũ Điệu Rửa Tay" - Mầm Non Ngôi Sao

Cô giáo và bé Trường MN Ngôi Sao múa bài “Vũ Điệu Rửa Tay”Cô giáo và bé Trường MN Ngôi Sao múa bài “Vũ Điệu Rửa Tay”

Cô giáo và bé Trường MN Ngôi Sao múa bài “Vũ Điệu Rửa Tay”

Hoạt động ” Bé trải nghiệm làm bánh dân gian”

Bình luận facebook