Cùng Múa VuiCùng Múa Vui

Nào đến đây cùng múa vui
Tay nắm tay bước chân nhịp nhàng
Ta múa theo tiếng đàn rộn vang

Nào đến đây cùng múa vui
Tay nắm tay bước chân nhịp nhàng
Ta múa theo tiếng đàn rộn vang

 

Bình luận facebook