Đèn ông saoĐèn ông sao

Đèn ông sao

Bà ơi cháu giỏi chưa nào
Nhảy lên tóm được ông sao xuống rồi
Sao xa sáng tận trên trời
Tối nay bay xuống rong chơi phố phường
Ông sao của cháu dễ thương
Xòe năm cánh nhọn mặt gương sáng ngời
Ông sao chỉ một chân thôi
Cũng nhảy cũng múa trên đôi tay mềm
Nhịp kèn lay động trời đêm
Tùng dinh sao nhảy trước thềm trăng thu

Bình luận facebook