ĐÔI DÉPĐÔI DÉP

ĐÔI DÉP

Đôi dép xinh, đôi dép xinh xinh
Cháu giữ cho 2 chân trắng tinh
Đôi dép xinh đôi dép xinh xinh
Chân cháu trắng tinh đôi dép xinh xinh

Đôi dép xinh, đôi dép xinh xinh
Cháu giữ cho 2 chân trắng tinh
Đôi dép xinh đôi dép xinh xinh
Chân cháu trắng tinh đôi dép xinh xinh

 

Bình luận facebook