Đồng dao ếch ở dưới ao - Mầm Non Ngôi Sao

Đồng dao ếch ở dưới aoĐồng dao ếch ở dưới ao

Đồng dao ếch ở dưới ao

Ếch ở dưới ao
Vừa bớt mưa rào
Nhảy ra bì bọp!
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu oạp oạp
Thấy bác đi câu
Rủ nhau trốn mau
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu oạp oạp

 

Bình luận facebook