Đồng dao: Nu na nu nốngĐồng dao: Nu na nu nống

Lời 1

Nu na nu nống
Cái bống nằm trong
Con ong nằm ngoài
Củ khpai chấm mật
Phật ngồi phật khóc
Con cóc nhảy ra
Con gà ú ụ
Nhà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
Tay xòe chân rụt

Lời 2

Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở cuộc thi đua
Thi chân đẹp đẽ
Chân ai sạch sẽ
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Được vào đánh trống

 

Bình luận facebook