Gà trống, mèo con và cún conGà trống, mèo con và cún con

Nhà em có con gà trống

Mèo con và cún con

Gà trống gáy ò ó o

Mèo con luôn rình bắt chuột

Cún con chăm canh gác nhà

 

Bình luận facebook