Gà trống, mèo con và cún con - Mầm Non Ngôi Sao

Gà trống, mèo con và cún conGà trống, mèo con và cún con

Nhà em có con gà trống

Mèo con và cún con

Gà trống gáy ò ó o

Mèo con luôn rình bắt chuột

Cún con chăm canh gác nhà

 

Bình luận facebook