Hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn | Lao động và Công đoàn - Mầm Non Ngôi Sao

Hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn | Lao động và Công đoànHiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn | Lao động và Công đoàn

Trường MN TH – TT – BT Ngôi Sao hưởng ứng chương trình phúc lợi đoàn viên, công đoàn và người lao động – phụ huynh là công đoàn viên sẽ được giảm 10% học phí trên 1 bé.

 

Bình luận facebook