Hoa cúc vàng - Mầm Non Ngôi Sao

Hoa cúc vàngHoa cúc vàng

Hoa cúc vàng

Suốt cả mùa đông 
Nắng đi đâu miết
Trời đắp chăn bong
Còn cây chịu rét
Sớm nay nở hết
Đầy sân cúc vàng
Thấy mùa xuân đẹp
Nắng lại về chăng
ồ chẳng phải đâu
mùa đông nắng ít
Cúc gôm nắng vàng.
Vào trong lá biếc.
Chờ cho đến tết,
Nở bung thành hoa
Rực vàng hoa cúc
ấm vui mọi nhà.

Tác giả: Nguyễn văn Chương

 

 

 

Bình luận facebook