Hoạt Động Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 – Tập 4: Chụp hình lưu niệm và trao giải thưởng

Hoạt Động Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 – Tập 4: Chụp hình lưu niệm và trao giải thưởng

  • 19/11/2018

 HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 
 Tập 4: Chụp hình lưu niệm và trao giải thưởng

[envira-gallery id=”3830″]

Bình luận facebook