Hoạt động chuyên môn của trường Mầm non Ngôi Sao(CS1) trong tháng 10 - Mầm Non Ngôi Sao

Hoạt động chuyên môn của trường Mầm non Ngôi Sao(CS1) trong tháng 10Hoạt động chuyên môn của trường Mầm non Ngôi Sao(CS1) trong tháng 10

Thông qua lịch sinh hoạt ngày của trẻ tại trường MN Ngôi Sao, hoạt động học tập là 1 trong những hoạt động không thể thiếu giúp trẻ phát triển 1 cách toàn diện qua 5 lĩnh vực: Thể chất, nhận thức, tình cảm, ngôn ngữ, thẩm mỹ,… Trong tháng 10 của trẻ.
Cô giáo là người hướng dẩn trực tiếp sẽ hổ trợ con chúng ta qua các hoạt sinh hoạt hằng ngày, cụ thể qua các tiết dạy ở các lớp vào năm học mới 2018 – 2019. Tại trường MN Ngôi Sao.

Bình luận facebook