HỘI THI BÉ KHÉO TAY CẤP CỞ SỞ TRƯỜNG MẦM NON NGÔI SAO CƠ SỞ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019HỘI THI BÉ KHÉO TAY CẤP CỞ SỞ TRƯỜNG MẦM NON NGÔI SAO CƠ SỞ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019

🕗🕗 Thời gian: 7h30 🕗🕗
📌📌Ngày 09/04/2019 (Thứ 3) 📌📌
🏣 Khối Nhà Trẻ – Trường MN TH – TT – BT Ngôi Sao CS1

Bình luận facebook