Hội thi Bé Khỏe - Bé Ngoan cấp Cơ sở Năm học 2019 - 2020 - Mầm Non Ngôi Sao

Hội thi Bé Khỏe – Bé Ngoan cấp Cơ sở Năm học 2019 – 2020Hội thi Bé Khỏe – Bé Ngoan cấp Cơ sở Năm học 2019 – 2020

🕗🕗 Thời gian 8h00 🕗🕗
📌📌Ngày 25-26/06/2020 📌📌
🏣 Khối Nhà Trẻ – Trường MN TH – TT – BT Ngôi Sao CS1
#MNNgôiSaoP4

 

Bình luận facebook