Hội thi "Tuyên truyền về dịch bệnh thường gặp ở trẻ" của giáo viên MN Ngôi Sao (CS1) - Mầm Non Ngôi Sao

Hội thi “Tuyên truyền về dịch bệnh thường gặp ở trẻ” của giáo viên MN Ngôi Sao (CS1)Hội thi “Tuyên truyền về dịch bệnh thường gặp ở trẻ” của giáo viên MN Ngôi Sao (CS1)

??Trường MN Ngôi Sao (CS1) tổ chức hội thi “Tuyên truyền về dịch bệnh thường gặp ở trẻ” tạo cơ hội cho giáo viên tìm hiểu thêm nguyên nhân, diễn biến của các loại bệnh thường gặp ở trẻ?‍⚕️?‍⚕️
?‍??‍?Từ đó có những biện pháp chăm sóc sức khoẻ cho trẻ tại trường đạt hiểu quả hơn Năm học 2018 – 2019?‍??‍?

Bình luận facebook