HƯỚNG DẪN CÀI CAMERA PHẦN MỀM ICAMVIEWER (CS1) - Mầm Non Ngôi Sao

HƯỚNG DẪN CÀI CAMERA PHẦN MỀM ICAMVIEWER (CS1)HƯỚNG DẪN CÀI CAMERA PHẦN MỀM ICAMVIEWER (CS1)

Vào App Store đối với thiết bị Apple; Hoặc CH Play đối với thiết bị Android tìm và tải ứng dụng iCamViewer.

Khi tải xong ứng dụng iCamViewer; Bấm vào chữ “Viewer” (Phía dưới màn hình).

Sau đó tiếp tục bấm vào dấu thêm mới .

Name: tên lớp (1)
 Host or IP Address: 115.75.141.249 (2)
 Port: liên hệ văn phòng trường (3)
 Username: liên hệ văn phòng trường (4)
 Mật khẩu: liên hệ văn phòng trường (5)
Vendor: Chọn Edimax (6)
 Model: Chọn IP 3000 (7).

Bấm vào dấu tích (Góc bên phải phía trên của màn hình) để lưu.

Đối với Camera thứ hai chúng ta vẫn làm các bước tưng tự.

Khi cài xong Camera ta bấm vào chữ “Viewer” (Phía dưới màn hình) để xem Camera của Lớp.

Phụ huynh có thắc mắc hoặc khó khăn trong quá trình cài đặt liên hệ kỹ thuật của trường.

Bình luận facebook