Hướng Dẫn Cài Đặt Camera Cơ Sở Đồng Tháp 2 - Mầm Non Ngôi Sao

Hướng Dẫn Cài Đặt Camera Cơ Sở Đồng Tháp 2Hướng Dẫn Cài Đặt Camera Cơ Sở Đồng Tháp 2

Đầu tiên chúng ta vào CH Play đối với thiết bị Android hoặc AppStore đối với Apple

Tìm kiếm phầm mềm vMeyeSuper và Cài đặt

Mở ứng dụng vMeyeSuper  —> Vào Device List

Nhấn dấu +   –>  Thiết lập thông tin (liên hệ văn phòng trường để lấy thông tin cài đặt) –> Bấm OK

Bấm Back để quay về menu –> Chọn Live Preview –> Chọn dấu + 

Chọn tên camera –> chọn camera01 –> Xong. 

Bình luận facebook