HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA MN NGÔI SAO CS1 - Mầm Non Ngôi Sao

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA MN NGÔI SAO CS1HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA MN NGÔI SAO CS1

Vào App Store đối với thiết bị Apple hoặc CH Play đối với thiết bị Android tìm và tải ứng dụng.

Tìm, tải và cài đặt ứng dụng EdiView

Khi tải xong ứng dụng EdiView; Bấm vào chữ “Cameras” (Phía dưới màn hình), sau đó tiếp tục bấm vào chữ “Thêm Camera mới”, tiếp tục bấm vào chữ “Thêm thủ công”

NHẬP THÔNG TIN CÀI ĐẶT

Tên Camera: Tên lớp (Không đặt trùng). (1)

ID Camera: Nhập ID của lớp (Kỹ Thuật của trường cung cấp). (2)

Tên đăng nhập: Admin. (3)

Mật khẩu: Nhập mật khẩu của lớp (Kỹ Thuật của trường cung cấp). (4)

Bấm vào chữ “Xong” (Góc bên phải phía trên của màn hình) để lưu. (5)

Đối với Camera thứ hai chúng ta vẫn làm các bước tương tự như trên

Khi cài xong ta bấm vào chữ “Trực tiếp” (Góc trái, phía dưới màn hình) để xem Camera của Lớp.

Bình luận facebook