Lễ 20 - 10 của tập thể giáo viên, công nhân viên trường Mầm non Ngôi Sao(CS1) - Mầm Non Ngôi Sao

Lễ 20 – 10 của tập thể giáo viên, công nhân viên trường Mầm non Ngôi Sao(CS1)Lễ 20 – 10 của tập thể giáo viên, công nhân viên trường Mầm non Ngôi Sao(CS1)

Nhân dịp 20 – 10.
Trường Mầm non Ngôi Sao xin chúc các cô lời chúc tốt đẹp nhất.Chúc các cô giáo luôn mạnh khỏe, hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp giảng dạy.

Bình luận facebook