LỊCH BÁO GIẢNG (Từ 22/10/2018 - 26/10/2018) Khối Lá - Mầm Non Ngôi Sao

LỊCH BÁO GIẢNG (Từ 22/10/2018 – 26/10/2018) Khối LáLỊCH BÁO GIẢNG (Từ 22/10/2018 – 26/10/2018) Khối Lá

PHÒNG GD & ĐT TP. CAO LÃNH
TRƯỜNG MẦM NON NGÔI SAO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH BÁO GIẢNG
(Từ 22/10/2018 – 26/10/2018)
Khối Lá

Thứ Môn học Tên Bài Giảng
2 Phát triển thể chất – giáo dục một số nguyên cơ không an toàn Trẻ biết tránh một số trường hợp không an toàn.
3 Phát triển nhận thức Đếm đối tượng trong phạm vi 10 và trong khả năng.
4 Phát triển thẩm mỹ Vẽ ngôi nhà của bé.
5 Phát triển tình cảm – Kỹ năng xã hội. Người thân của bé.
6 Phát triển ngôn ngữ Thơ “Giữa vòng gió thơm”.
7 Vui Chơi Vui chơi ngoài sân.

Bình luận facebook