Lớp chồi - Mầm Non Ngôi Sao

Lớp chồiLớp chồi

Lớp chồi là lớp phù hợp cho bé trong độ tuổi phát triển và cần mở mang kiến thức trí tuệ, rèn luyện nhân cách, hành vi. Trường có kế hoạch giảng dạy sau:

Bình luận facebook