Lớp lá - Mầm Non Ngôi Sao

Lớp láLớp lá

Sau khi kết thúc Lớp Lá bé sẽ chuẩn bị để bước vào lớp 1. Do đó để trang bị hành trang tốt nhất trước khi vào môi trường mới, Trường có kế hoạch giảng dạy sau:

Bình luận facebook