Lớp mầm - Mầm Non Ngôi Sao

Lớp mầmLớp mầm

Đối với Lớp mầm là độ tuổi trẻ đang dần hoàn thiện ngôn ngữ cũng như sự nhận thức. Do đó Trường mầm non Ngôi sao có kế hoạch giảng dạy như sau:

Bình luận facebook