Mẹ Yêu Không Nào - Mầm Non Ngôi Sao

Mẹ Yêu Không NàoMẹ Yêu Không Nào

Con cò bé bé Nó đậu cành tre
đi không hỏi mẹ biết đi đường nào
Khi đi em hỏi Khi về em chào
Miệng em chúm chím Mẹ yêu không nào

Bình luận facebook