Tập huấn kỹ năng tự phục vụ bản thân và kỹ năng tìm hiểu và quản lí cảm xúc - Mầm Non Ngôi Sao

Tập huấn kỹ năng tự phục vụ bản thân và kỹ năng tìm hiểu và quản lí cảm xúcTập huấn kỹ năng tự phục vụ bản thân và kỹ năng tìm hiểu và quản lí cảm xúc

Tập huấn kỹ năng tự phục vụ bản thân và kỹ năng tìm hiểu và quản lí cảm xúc năm học 2017-2018 
?‍? Người tập huấn: ?‍?Thạc sĩ tâm lý nhi Nguyễn Thị Diệu Anh – Bệnh Viện Nhi Đồng 1. ?‍?
 Kỹ năng tự chăm sóc bản thân:
 Trẻ biết cách tự làm những công việc cá nhân theo đúng lứa tuổi.
 Hình thành tính tự lập sớm.
 Kỹ năng tìm hiểu và quản lý cảm xúc:
 Trẻ hiểu được cảm xúc của mình một cách chính xác và toàn diện.
 Hiểu được cảm xúc của người khác, là tiền đề cho tính thấu cảm khi trẻ lớn lên.

Bình luận facebook