Bảo Trì Camera Cơ Sở 2 - Mầm Non Ngôi Sao

Bảo Trì Camera Cơ Sở 2Bảo Trì Camera Cơ Sở 2

THÔNG BÁO
(V/v bảo trì camera)

 

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và quản lý cán bộ giáo viên của trường.

Đồng thời giúp phụ huynh quan sát bé từ xa tốt hơn. Hiện nay do tình trạng đang quá tải nhiều phụ huynh không xem được camera. Nay nhà trường thông báo tới quí phụ huynh về việc tạm dừng để bảo trì camera như sau:

  • Thời gian: Từ 7 giờ đến 15 giờ thứ ba, ngày 02 tháng 4 năm 201
  • Địa điểm: Trường Mầm Non Ngôi Sao Cơ Sở 2.

Sau khi bảo trì camera mỗi bé được cấp một tài khoản riêng để xem camera. Nhà trường sẽ phát giấy hướng dẫn thay đổi tài khoản camera cho quí phụ huynh. Phụ huynh có thể xem cách thay đổi tài khoản trên website:  http://mamnonngoisao.com.vn/huong-dan-doi-tai-khoan-camera-co-so-dong-thap-2/

Kính mong quí phụ huynh thông cảm cho nhà trường.

Xin chân thành cám ơn.

Bình luận facebook