KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ LẦN 2 CHO BÉ - Mầm Non Ngôi Sao

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ LẦN 2 CHO BÉKHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ LẦN 2 CHO BÉ

THÔNG BÁO

(V/v khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho bé)

Căn cứ Kế hoạch liên ngành số 90/KHLN-SYT-SGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 quy định về công tác y tế trường học.

Căn cứ theo Kế hoạch phối hợp số 183/KHPH-TTYT-PGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2018 Kế hoạch hoạt động Y tế trường học năm 2018 – 2019.

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2018-2019 của bộ phận bán trú.

BGH Trường Mầm Non Ngôi Sao kết hợp với trạm y tế Phường 1 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho bé ở học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

  • Thời gian: 8g30 thứ 5, ngày 07 tháng 03 năm 2019
  • Địa điểm: Phòng họp của trường Mầm Non Ngôi Sao Cơ Sở 2.
  • Đối tượng: Tất cả học sinh trường Mầm Non Ngôi Sao Cơ Sở 2.

Đề nghị phụ huynh đưa bé đi học đầy đủ để việc khám sức khỏe đạt 100%.

Mong quý phụ huynh hợp tác.

Chân thành cảm ơn.

 

Bình luận facebook