TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO TRẺ TRONG THÁNG 05 & 06 NĂM 2018TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO TRẺ TRONG THÁNG 05 & 06 NĂM 2018

 Ngoài việc giảng dạy và chăm sóc trường Mầm Non Ngôi Sao còn tổ chức sinh nhật theo tháng cho các bé. 
? Chúc các bé có sinh nhật trong tháng 5 và tháng 6 luôn chăm ngoan, học giỏi, mau ăn chóng lớn,… ?

Bình luận facebook